Znaki za nevarnost

21. 1. 2021 Izbrisan U. 655
Obveščanje javnosti, VeGeC - večgeneracijski center
Rogoška cesta 60, 2204 Miklavž na Dravskem polju
Trajanje
Začetek: 21.01.2021
Zaključek: 31.01.2021