Začasno zaprtje Krajevnih uradov Hoče in Rače

13. 11. 2023 Metka O. (Gospodarstvo, turizem in društva ) 25