»Ureditev odseka »črne točke« Slivnica-Slov. Bistrica, na državni cesti R2-430, odsek 0274 Slivnica-Slov. Bistrica, od km 0.802 do km 1.187 (pri pokopališču Slivnica)«

15. 3. 2022 Metka O. (Gospodarstvo, turizem in društva ) 302