Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev št. 7 OPN in okoljskega poročila za spremembe in dopolnitve št. 7 OPN

29. 9. 2020 Metka O. (Gospodarstvo, turizem in društva ) 322