Svetovni mesec Alzheimerjeve bolezni - Sprehod za spomin

16. 8. 2022 VERONIKA T. (Večgeneracijski center Občine Hoče-Slivnica - VeGeC) 239
Za zdravje, VeGeC - večgeneracijski center
Orehova cesta 26, 2312 Orehova vas
Termini
21.09.2022 (sreda) ob 10:00
22.09.2022 (četrtek) ob 10:00

Poročilo o dogodku

Poročilo:

Ob svetovnem dnevu Alzheimerjeve bolezni smo za obiskovalce DPT in Alzheimer cafeja pripravili družabni »Sprehod za spomin«, kateri je v sklopu svetovnega meseca postal tradicionalni sprehod za vse državljane Slovenije.

V sklopu delovanja VeGeC OHS Orehova vas ter Rogoza smo se ob lepem vremenu v sredo, 21. in četrtek 22. septembra 2022 ob 10. uri družabno sprehodili po obronkih občine Hoče – Slivnica. Ob tem smo na svetovni dan Alzheimerjeve bolezni obeležili neozdravljivo bolezen v znak spoštovanja ter pomoči, ki jo potrebujejo tako bolniki kot svojci ob diagnozi te bolezni.

 

Splošno:

Značilno za Alzheimerjevo bolezen je, da se začne neopazno z motnjami spomina predvsem za sveže dogodke. Napreduje razmeroma počasi, zlasti pri poznem začetku. Možna so krajša ali daljša obdobja, ko se bolezen opočasni. Od začetnih težavah do smrti mine 3 do 20 v povprečju pa od 10 do 15 let. V začetnem stadiju so bolniki še razmeroma urejeni, prevladujejo težave s pozabljivostjo, z zbranostjo, s slabšo časovno in krajevno orientacijo itn. Osebe ne sprejemajo bolezenskih težav. Čeprav imajo večje težave s spominom, jih zanikajo. Upirajo se vsaki spremembi, interesni krog se jim oži, sposobnost abstraktnega mišljenja in drugih višjih možganskih dejavnosti se manjša, osebnostne poteze se spremenijo. Kasneje se pogosto pojavljajo tudi zapleti osnovne bolezni, kot so vznemirjenost, halucinacije, delirantna stanja, značilni ponavljajoči zaposlitveni nemir in epileptični napadi. V zadnjem stadiju so bolniki povsem nebogljeni in v celoti odvisni od pomoči okolice, pri zagotavljanju osnovnih življenjskih funkcij in pri zagotavljanju varnosti.