SKLEP o aktiviranju Regijskega načrta zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh v Vzhodno štajerski

20. 10. 2020 Metka O. (Gospodarstvo, turizem in društva ) 372