SKLEP o aktiviranju občinskega Načrta zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oz. pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh v Občini Hoče-Slivnica

20. 10. 2020 Metka O. (Gospodarstvo, turizem in društva ) 451