Pripovedovanje življenjskih zgodb o demenci

4. 11. 2021 VERONIKA T. (Večgeneracijski center Občine Hoče-Slivnica - VeGeC) 117
Za zdravje, VeGeC - večgeneracijski center
Rogoška cesta 60, 2204 Miklavž na Dravskem polju
Termini
08.11.2021 (ponedeljek) ob 11:30
11.11.2021 (četrtek) ob 11:00

Poročilo o dogodku


V sklopu delovanja Večgeneracijskega centra Občine Hoče-Slivnica ter sodelovanju z zavodom Aloja smo dne 08.11.2021 ob 11.30 uri in 11.11.2021 ob 11.00 uri namenili pogovornemu druženju »Pripovedovanje življenjskih zgod o demenci«.

Za obiskovalce VeGeC Občine Hoče – Slivnica smo pripravili pogovorno druženje, ki je namenjeno vsakomur, ki se srečuje z neozdravljivo boleznijo demence. Življenjske zgodbe katere smo si pripovedovali so v pomoč tako osebi, ki je v zgodnji fazi in se srečuje z neozdravljivo boleznijo  kot tudi svojcu ali prijatelju, kateri ob poslušanju prejeme veliko napotkov za nadaljnjo pomoč in oskrbo.

Eden od načinov za pomoč ljudem z Alzheimerjevo boleznijo in drugimi demencami v zgornjih razmerah je razvijanje življenjskih zgodb, ki se prikazujejo in delijo z drugimi. Življenjske zgodbe lahko skrbnikom in obiskovalcem omogočijo jasno sliko o srečevanju prvih znakov demence kot tudi poteku bolezni.

Kar nekaj ključnih vprašanj se nam porodi, ko naenkrat zbolimo sami ali naša najbližja oseba. Kako prisluhniti na koga se obrniti, kje najti izhodiščne odgovore na tisoč in eno vprašanje? V veliko pomoč nam je lahko izmenjava izkušenj, ki smo jih osebno doživeli skozi katerih smo spoznali in videli izhodiščne točke pomoči in spoznanja, da le ni tako slabo, da spregovorimo, se pogovarjamo in poiščemo dobro ramo za tolažbo in nasmeh.

V kolikor si želite pridobiti kakšne napotke, nasvete ali gradivo vezano na demenco ste vljudno vabljeni ob upoštevanju navodil NIJZ v VeGeC Občine Hoče-Slivnica, kjer imamo za občane občine vzpostavljeno DPT (demenci prijazno točko).