POMEMBNO: OCENJEVANJE ŠKODE NA KMETIJSKIH PRIDELKIH ZARADI POSLEDIC NEURIJ S TOČO V OBDOBJU OD 10. MAJA DO 1. AVGUSTA 2023

26. 10. 2023 Metka O. (Gospodarstvo, turizem in društva ) 49