Otvoritev malo nogometnega igrišča pri OŠ Hoče

20. 5. 2021 Izbrisan U. 50