Obvestilo MNZ - Izvrševanje Zakona o prijavi prebivališča - opomnik glede ukinitev gospodinjstva

13. 2. 2020 Izbrisan U. 222