Javno obvestilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka OPPN za del območja HO 03/3 v k.o. Spodnje Hoče

21. 1. 2021 Metka O. (Gospodarstvo, turizem in društva ) 272