JAVNO OBVESTILO O JAVNI RAZGRNITVI ELABORATA LOKACIJSKE PREVERITVE za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamezni poselitvi v k.o. Radizel za del parcel št. 200/10,189/1 in 478/2

16. 4. 2020 Domen R. (Režijski obrat) 296