Javna objava stališč do pripomb in predlogov z javne razgrnitve

1. 9. 2022 Metka O. (Gospodarstvo, turizem in društva ) 60