SKLEP o aktiviranju občinskega Načrta zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oz. pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh v Občini Hoče-Slivnica

Metka O. (Gospodarstvo, turizem in društva) 117