Vlada sprošča ukrepe na področju omejevanja javnega potniškega prometa v Sloveniji

Metka O. (Gospodarstvo, turizem in društva) 470