Javno obvestilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka OPPN za gradnjo stanovanjske stavbe na Slivniškem Pohorju

11. 9. 2017 Metka O. (Gospodarstvo, turizem in društva ) 483