Obvestilo o izdanem okoljevarstvenem soglasju

4. 9. 2017 Metka O. (Gospodarstvo, turizem in društva ) 845