Občinska volilna komisija

Člani (mandatno obdobje 2022 - 2026)
  • predsednik, Danijel Lorbek
  • namestnik predsednika, Drago Mlakar
  • članica, Janja Zorman
  • član, Bojan Šilak
  • član, Venčeslav Ogrinc
  • član, Franjo Mihalič
  • član, Miran Merkuš
  • članica, Miša Mlaj