Stališča do pripomb javnosti, podanih v času javne razgrnitve dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev št. 5 OPPN Občine Hoče-Slivnica

17. 8. 2017 Metka O. (Gospodarstvo, turizem in društva ) 718