Javno obvestilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka OPPN območje Športni park Rogoza

10. 7. 2017 Metka O. (Gospodarstvo, turizem in društva ) 811