JAVNO OBVESTILO O JAVNI RAZGRNITVI IN JAVNI OBRAVNAVI DOPOLNJENEGA OSNUTKA OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA BOTANIČNI VRT UNIVERZE V MARIBORU

26. 6. 2017 Metka O. (Gospodarstvo, turizem in društva ) 808