Stališča do pripomb javnosti, podanih v času javne razgrnitve dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev št. 3 OPN Občine Hoče-Slivnica

22. 6. 2017 Metka O. (Gospodarstvo, turizem in društva ) 496