Javno obvestilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja HO 16 v k.o. Sp. Hoče

15. 6. 2017 Metka O. (Gospodarstvo, turizem in društva ) 750