JAVNI RAZPIS Za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav in rastlinskih čistilnih naprav v ob-čini Hoče - Slivnica v letu 2024

5. 1. 2024 Metka O. (Gospodarstvo, turizem in društva ) 725
05.01.2024
Javni razpisi in javni natečaji
08.11.2024 do 23:59
41012-0001/2024-001
05.01.2024
Maja Krajnc
02 616 53 26