Sklep o pripravi državnega prostorskega načrta za navezovalno cesto Zahodna obvoznica Maribor in sklepa o imenovanju delovne skupine za njegovo pripravo - Sklep vlade

15. 4. 2017 Metka O. (Gospodarstvo, turizem in društva ) 516