Javno obvestilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem prostorskem načrtu za del območja »Pod Planinko« (k.o. Hočko Pohorje)

7. 3. 2017 Metka O. (Gospodarstvo, turizem in društva ) 58