Javno obvestilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko gradnjo v k.o. Rogoza

7. 3. 2017 Metka O. (Gospodarstvo, turizem in društva ) 59