Dva nova javna poziva EKO SKLADA, za samooskrbne sončne elektrarne in za skupne naložbe ogrevanja v stavbah z več deli

3. 1. 2023 Metka O. (Gospodarstvo, turizem in društva ) 90