Javno obvestilo o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev OPPN za izgradnjo Gasilskega doma v Bohovi

16. 2. 2017 Metka O. (Gospodarstvo, turizem in društva ) 556