Suša 2022 - začetek zbiranja vlog oškodovancev zaradi suše na kmetijskih pridelkih

10. 9. 2022 Metka O. (Gospodarstvo, turizem in društva ) 419