Sklenjena pogodba o poslovnem sodelovanju za izvajanje energetskega upravljanja in svetovanja

5. 1. 2017 Metka O. (Gospodarstvo, turizem in društva ) 713