Javno obvestilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja »Potnikov mlin« (k.o. Hočko Pohorje)

12. 12. 2016 Metka O. (Gospodarstvo, turizem in društva ) 898