Izvedeni ukrepi po izrednem dogodku v Radizelu - vodovodni sistem Slivnica

21. 11. 2016 Metka O. (Gospodarstvo, turizem in društva ) 1121