Javno obvestilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka OPPN za del stanovanjskega območja HO 06 v k.o. Spodnje Hoče

10. 11. 2016 Metka O. (Gospodarstvo, turizem in društva ) 745