Zbiranje odpadne električne in elektronske opreme ter odpadnih baterij in akumulatorjev se organizira preko uličnih zbiralnikov

28. 10. 2016 Metka O. (Gospodarstvo, turizem in društva ) 810