Posredovanje predlogov za spremembe Odloka o priznanjih in nagradah Občine Hoče-Slivnica

3. 10. 2016 Metka O. (Gospodarstvo, turizem in društva ) 490