Otvoritev pločnika Zg. Hoče - Sp. Hoče

14. 9. 2016 Metka O. (Gospodarstvo, turizem in društva ) 1929