Vlogo za zaporo občinske ceste zaradi prireditve

Priloge

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

Stroški v postopku