Vlogo za zaporo občinske ceste

Priloge

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

Stroški v postopku