Vloga za izdajo potrdila o neuveljavljanju in neobstoju predkupne pravice občine

Priloge

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov