Vloga za izdajo potrdila o spremembi namembnosti zemljišča

Priloge

Stroški v postopku