Obrazec za prijavo obratovalnega časa gostinskega obrata ali kmetije

Opis postopka

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

Stroški v postopku