Obrazec za prijavo obratovalnega časa gostinskega obrata ali kmetije

Oddaj vlogo

Opis postopka

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za izvedbo postopka