Kako do odškodnine v primeru nesreče

27. 1. 2020 VERONIKA T. (Večgeneracijski center Občine Hoče-Slivnica - VeGeC) 365
Izobraževanje, VeGeC - večgeneracijski center
Rogoška cesta 60, 2204 Miklavž na Dravskem polju
Termini
29.01.2020 (sreda) ob 17:00

Poročilo o dogodku


Predavanje - Kako do odškodnine v primeru nesreče?

Srečevanje s tem vprašanjem se nam lahko zgodi ob primeru kakšne nesreče ali nezgode. Prav zaradi takšnih in drugačnih vprašanj smo v našo družbo povabili odvetnico Marjo Veit Visenjak, ki nam je dne 29.01.2020 ob 17.00 uri na predavanju podrobneje predstavila različne napotke srečevanja s takšno nezaželeno situacijo.

Na vprašanja:

Ali sem upravičen do odškodnine za telesne poškodbe? Kdo jo bo izplačal oziroma od koga naj jo terjam? Kako visok znesek mi pripada? Na koga naj se obrnem?

Poškodovani v prometnih nesrečah in delovnih nezgodah, pa tudi tisti, ki so škodo utrpeli zaradi napak zdravnikov in drugih oseb, so pogosto sprašujejo, kako do odškodnine.

Kdo je odgovoren?

Najprej je treba ugotoviti, kdo je odgovoren za škodo. Za nastanek odškodninske obveznosti morajo biti namreč izpolnjene določene predpostavke: škodljivo nedopustno dejstvo oziroma dogodek, nedopustna škoda, vzročna zveza in odgovornost.

Tudi če je neizpodbitno, da je oškodovanec upravičen do odškodnine, ni nobenega zagotovila, da jo bo odgovorna oseba tudi izplačala. Običajno je odgovorna oseba zavarovalnica, in v teh primerih ni bojazni, da na sodišču odmerjena odškodnina ne bo izplačana. Če pa je za škodo odgovorna fizična oseba, je pot do odškodnine nemalokrat zahtevna in dolgotrajna – morda je slabega premoženjskega stanja, velikokrat pa se izkaže, da je premožna, a se izjemno spretno izogiba plačilu.

Izplačilo odškodnine

Tako je poleg temeljnega vprašanja (kdo je odgovoren za škodo) treba rešiti tudi vprašanje končnega izplačila odškodnine. Odgovorne osebe imajo večinoma sklenjeno zavarovanje, tako da glavnino odškodnin izplačajo zavarovalnice na podlagi sklenjenih obveznih in prostovoljnih zavarovanj odgovornosti (prometne nesreče, delovne nesreče). V kolikor pa je odgovorna oseba fizična oseba, in ni realnih možnosti, da bo oškodovanec na koncu prišel do poplačila, sprožitev postopka uveljavljanja odškodnine ni smiselna (saj to pomeni tudi nepotrebne stroške). Enake težave z izplačilom odškodnine nastanejo tudi, če je za škodo odgovorna pravna oseba, ki nima omembe vrednega premoženja.

 Višina odškodnine

Šele ko je znano, kdo je odgovoren za škodo, in da je mogoče odškodnino tudi učinkovito izterjati, se je smiselno temeljito posvetiti vprašanju višine odškodnine. Oškodovancem lahko nastane nematerialna škoda (fizične bolečine, zmanjšanje življenjskih aktivnosti, strah, skaženost, kršitev osebnostnih pravic…) in/ali materialna škoda (izguba dohodka, stroški zdravljenja…). Pri odškodnini za materialno škodo sledimo načelu restitucije (vzpostavitev stanja, kakršno bi bilo, če nezgode ne bi bilo). Pri nematerialni odškodnini pa je v ospredju načelo satisfakcije; ker povrnitev v prvotno stanje ni mogoča, mora odškodnina nuditi denarno zadoščenje.

Na koga naj se obrnem?

Oškodovanci običajno nimajo ustreznega znanja, da bi se sami lotili uveljavljanja odškodnine, zato je smiselno poiskati pomoč strokovnjaka.
Za pomoč pri reševanju odškodninskega zahtevka se je najbolje obrniti na izkušenega odvetnika, ki bo oškodovancem svetoval najprimernejše ravnanje ter učinkovito ščitil in zastopal njihove interese tako pred zavarovalnico kot tudi na sodišču.

S strani VeGeC Občine Hoče – Slivnica se zahvaljujemo ga. Marji Veit Visenjak za vse potrebne informacije v primeru kako do odškodnine v primeru nesreče.