Krajevni urad Hoče ne bo posloval 27. 12. 2019 in 3. 1. 2020 – obvestilo

6. 12. 2019 Domen R. (Režijski obrat) 654