Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev št. 8 OPPN Občine Hoče-Slivnica

6. 3. 2019 Metka O. (Gospodarstvo, turizem in društva ) 184