Pooblastilo za izvedbo celovite presoje vplivov na okolje za OPPN za del območja HO 16/2 v k.o. Sp. Hoče

13. 2. 2019 Metka O. (Gospodarstvo, turizem in društva ) 122
Dokumenti, priloge
Klikni tukaj za prikaz prilog