Položitev temeljnega kamna za izgradnjo športne dvorane v Hočah

26. 3. 2016 241
2311 Hoče