Položitev temeljnega kamna za izgradnjo športne dvorane v Hočah

26. 3. 2016 204
2311 Hoče