Sklep o razrešitvi podžupanje Občine Hoče-Slivnica Anite Arzenšek

20. 11. 2018 Metka O. (Gospodarstvo, turizem in društva ) 760