Javno obvestilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja HO 16/2 v k.o. Sp. Hoče

5. 9. 2018 Metka O. (Gospodarstvo, turizem in društva ) 180