Sklep o sprejemu stališč do pripomb s ponovne javne razgrnitve dopolnjenega osnutka Odloka OPPN za ureditev kmetije Žigart

14. 2. 2018 Metka O. (Gospodarstvo, turizem in društva ) 712
Dokumenti, priloge
Klikni tukaj za prikaz prilog